REGNSKAB

I MW Services har vi en kvalificeret økonom som er specialiseret i regnskabsførelse og skatteindberetning for selvstændige erhvervsdrivende.

Er du selvstændig erhvervsdrivende eller har du tanker om at blive det, så tøv ikke med at kontakte os for en uforpligtende samtale om regnskabsførelse og indberetning af skat og moms. I MW Services kombinerer vi den personlige service med faktuel viden og vi taler dit sprog.

Hvis du allerede har en revisor, men måske finder at kommunikationen kan være vanskelig eller du har brug for en anden tilgang og indsigt i det spanske system, håndterer vi gladeligt et omkostningsfrit skifte til MW Services.

START AF VIRKSOMHED

MW Services tilbyder rådgivning i processen med oprettelse og implementering af et selskab. Dette er en proces som kan være vanskelig at komme igennem, ikke så meget på grund af sin kompleksitet, men mere i form af arbejdskrævende procedurer i forbindelse med konstituering og formalisering.

Når det besluttes at oprette en virksomhed er der en række faktorer at tage hensyn til og som sandsynligt er inkluderet i forretningsplanen: Definition af aktiviteten, udvikling og planlægning, risikovurdering, finansiel kapacitet, markedsundersøgelser mm.

Det næste skridt er at vælge den juridiske form under hensyntagen til en række centrale faktorer: type af aktivitet, antallet af partnere, mængden af kapital og ansvarsforsikring. Afhængigt af den valgte juridiske form, skal der gennemføres en række konstitutionelle procedurer for at kunne få virksomheden i gang. Den teknologiske udvikling har på flere områder smidiggjort den til tider omstændelige konstitueringsproces, men personligt fremmøde eller via stedfortræder overfor de offentlige myndigheder er fortsat nødvendigt i mange tilfælde.

Endeligt skal vi det også overvejes at se på de finansieringsprogrammer for iværksættere og SMV’er der findes og de forskellige former for ansættelse.

Alt dette kan MW Services hjælpe med.

REGNSKAB OG INDBERETNING FOR SELVSTÆNDIGE

MW Services tilbyder en række tjenester til selvstændige erhvervsdrivende, på spansk “Autónomo”. Hvis du som selvstændig vil holde fokus på din kernevirksomhed og gerne vil undgå at skulle bruge resurser og tid på forhold som regnskab, moms og skat, kan vi tilbyde vores hjælp til dette. Som selvstændig er det vigtigt at kende ens rettigheder og pligter, f.eks. med hensyn til hvad man kan trække fra i sit regnskab samt frister for indberetning af moms og skat til skattevæsenet.

Her følger nogle eksempler på forhold man skal være opmærksom på som selvstændig i Spanien:

– Som selvstændig afregner man a conto skat af ens nettooverskud hvert kvartal. I 2014 er a conto skatteprocenten 20 %. For sen indlevering af skatteblanketten medfører en sanktion.

– Ligeledes beregnes og afregnes moms hvert kvartal. Negativ moms kan overføres til næste kvartal eller udbetales.

– Hvis din virksomhed omfatter eksport og/eller import af varer og tjenesteydelser fra andre lande, skal du registreres med denne aktivitet i eu-registeret, og løbende informere herom på en særlig blanket til skattevæsenet.

– De fradragsberettigede udgifter i forbindelse med udførelsen af virksomhedens aktiviter.

MARKEDSANALYSER OG INTERVIEWUNDERSØGELSER

MW Services har samarbejdet med marketings virksomheder i Danmark og gennemført interviewundersøgelser for ledende industrivirksomheder, som et led i at introducere deres produkter i Spanien og forbedre deres markedsposition for i forvejen introducerede produkter. MW Services har oversat og bearbejdet spørgeskemaer til spansk og hjulpet med feedback om spanske forhold og kultur. MW Services kan pålideligt levere budskabet og fortolke den spanske mentalitet og sikre, at resultaterne leveres korrekt og sidestilles det danske marked.

MW Services har udført opgaver for følgende virksomheder:

Aalund Research

Coloplast

Junckers

Neg Micon (fusioneret med Vestas)