7 + 15 =

Skatter og udgifter ved ejerskab af bolig i Spanien

J0149068

I forbindelse med køb af fast ejendom i Spanien er det vigtigt at vide hvilke skatter og andre udgifter der er forbundet med selve købet og i perioden efter.

Udgifter ved køb af fast ejendom

Man skal som grundregel påregne handelsomkostningerne til et sted mellem 11 og 13 % af prisen. Der er forskel på at købe nybyggeri og en gensolgt ejendom. 

 • Ved køb af nybyggeri betales: – Stempelafgift på 1,5 % af prisen plus 10% moms.
 • Ved køb af en gensolgt ejendom betales: – Stempelafgift på 8 % af prisen på pris op til 400.000 euro. Der betales 9 % hvis prisen ligger mellem 400.000 og 700.000 euro og 10 % hvis prisen overstiger 700.000 euro. – Ved optagelse af lån betales en yderligere stempelafgift på 1 %.
 • Herudover kommer udgifter til Notar og Tinglysning, som af afhænger af prisen. Man skal påregne et sted mellem 0,5 % og 1 % af prisen.
 • Udgift til Advokat eller anden rådgivning ligger typisk i omegnen af 1 % af prisen.

Udgifter ved ejerskab af fast ejendom

 1.  IBI er en forkortelse af Impuesto sobre Bienes Inmuebles (svarende til ejendomsskat). Det er en lokal skat, som ejere af fast ejendom betaler til kommunen, uanset om de er residente eller ikke-residente i Spanien. Skatten beregnes som en procentsats af den offentlige ejendomsvurdering. Opkrævning af IBI sker en gang årligt , men typisk vil der kunne betales over to rater henholdsvis forår og efterår. Betalingen af IBI kan arrangeres direkte fra ejerens spanske banks betalingsservice.
 2. Renovation. Nogle kommuner indeholder udgifter til renovation i IBI (ejendomsskat) opkrævningen mens andre kommuner opkræver denne afgift separat som betaling for denne kommunale serviceydelse. Der er tale om en fast afgift som betales uafhængigt af hvor meget man bruger boligen og mængden af affald man producerer.
 3. Skat på lejeværdi af egen bolig. Denne skat opkræves en gang årligt og kan betragtes som en “erstatningsskat” til staten for de ejere som ikke lejer deres ejendom ud. Hvis ejendommen tilhører flere personer, bliver hver enkelt person betragtet som en selvstændig skatteyder, og de skal hver især indgive en selvangivelse. Skatten beregnes ud fra den offentlige ejendomsvurdering (valor catastral) i det pågældende år. Der betales skat af 1,1 % af ejendomsvurderingen (2,0 % hvis seneste opdatering af ejendomsvurderingen er fra før 1995). Skatteprocenten for 2014 er 24,75 %. Skatten forfalder til betaling det efterfølgende år og senest inden udgangen af december – d.v.s. skatten for år 2013 skal afregnes inden udgangen af december måned år 2014. Hvis man ikke har ejet ejendommen hele året, eller hvis den har været udlejet i perioder af året, vil skatten tilsvarende kun beregnes for den periode man har haft ejendommen til rådighed eller ejet den.
 4. Skat ved udlejning af ejendommen. Indtægter fra udlejede ejendomme skal opgives fuldt ud og beskattes i 2014 med 24,75 %. Skatteydere bosat i EU vil dog have mulighed for at fratrække visse udgifter, som er direkte forbundet med ejendommen, således at der kunne svares skat af overskuddet ved udlejningen. Der kan kun fradrages omkostninger som er direkte forbundne til ejendommen og udlejen og i direkte proportion til den periode boligen har været udlejet. Skatten beregnes og afregnes hvert kvartal. Som ikke-resident kan det være en god idé at udpege en person som ens skatterepræsentant i Spanien. Normalt vil det være en revisor eller advokat, men det kan være enhver resident person. Meddelelser fra skattevæsenet vil så blive sendt til skatterepræsentantens adresse i stedet for ejendommens adresse. Og da henvendelser fra skattevæsenet skal besvares hurtigt (normalt indenfor 10 dage), kan det være en fordel. Skatterepræsentanten vil kunne rådgive og hjælpe med beregning og indberetning af skatter.
 5. Formue skat. Formue skatten er midlertidigt genindført for årene 2011, 2012, 2013 og 2014. Beskatningsgrundlaget er dog nedsat, i form af en skattefri godtgørelse på 700.000 € pr. person. De som har en nettoformue som overstiger 700.000 euro har pligt til at betale og indberette formueskat. Ligeledes er man forpligtet til at indberette hvis ens formue overstiger 2.000.000 Euro, uanset om man skal betale formueskat eller ej.
 6. Bidrag til Ejerforeningen og fællesudgifter. De fleste spanske boliger ligger i Urbanisationer (boligkomplekser) med fælles faciliteter, og hver enkelt ejer skal betale sin forholdsmæssige andel af disse fælles udgifter. Størrelsen af dette bidrag afhænger bl.a. af Urbanisationens størrelse og de faciliteter der findes. Ved køb af ejendom i Spanien, bør køberen sikre sig at der ikke er gæld til ejerforeningen, samt have kendskab til ejerforeningens vedtægter og seneste generalforsamlings beslutninger, således at der er klarhed over de forpligtelser man har.
 7. Parkering og udkørsel. Har man sin indkørsel til ens ejendom med indgang og udgang direkte til gaden kan det være en god idé at ansøge kommunen om en ‘Vado Permanente’, som giver en ret til på ethvert tidspunkt at kunne køre ud og ind af sin indkørsel. Denne ”ret” betaler man for med et årligt gebyr til kommunen. Som i de fleste andre lande og byer, er der også i de fleste spanske byer indført betalingszoner for parkering. Disse parkeringspladser er oftest markerede med blåt og tæt på findes betalingsautomaterne.
 8. El, vand og gas. Oprettelse af kontrakter med elselskabet og vand- og gasforsyningen er en udgift der skal tages i betragtning. Hvis installationerne ikke kan opfylde kravene til de seneste normer og tekniske specifikationer, kan der blive tale om betydelige udgifter til at reformere dem. Gennem årene har mange nye boligejere valgt at fortsætte med de forrige ejeres kontrakter og blot betale regningerne fra deres egen konto. Denne løsning kan ikke altid længere anbefales, da også forsyningsselskaberne strammer op i deres systemer med henblik på en regulering så der er sammenfald mellem kontraktrejer og boligejer.
 9. Forsikringer. Det er ikke obligatorisk at tegne indboforsikring eller livsforsikring, men det er dog en udgift, der bør tages i betragtning. Der er mange forsikringsselskaber i Spanien og ethvert af disse vil kunne give et tilbud på pris og dækning. MW Services kan hjælpe med indboforsikring og livsforsikring. Spørg os for et tilbud.
 10. Alarm. Flere og flere boligejere vælger at få alarm i boligen via et tilknyttet alarmselskab. Prisen herfor vil normalt være et oprettelsesgebyr og en månedlig abonnementsydelse, som ligger i omegnen af 40 euro pr. måned.

September 2014