Hvad er et NIE nummer:

Et NIE nummer er det der svarer til et personnummer i Danmark, dog for udlændinge. NIE står for Número de Identificación de Extranjeros og betyder direkte oversat, ”nummer identifikation af udlændinge”.

Skal Jeg have et NIE nummer?

Man skal bruge et NIE nummer til alle mere vigtige ting, f.eks køb af bolig, bil, oprettelse af bank konto, mobiltelefon og lignende.

Hvordan får jeg et NIE nummer?

Ansøgningen om at få et NIE nummer foregår på den nationale politistation (Comisaria Policia) – ikke den lokale. Der skal bruges gyldigt pas og en udfyldt ansøgningsblanket, som på forhånd kan downloades på http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2 eller man kan få blanketten udleveret på politistationen. Det er også muligt, at søge et NIE nummer hjemme fra Danmark via den spanske ambassade i København. Har man ikke selv mod på at ansøge, kan man få et ”Gestoria” til at gøre det for en.

Hvad er Residencia?

Residencia er permanent opholdstilladelse i Spanien.

Skal Jeg have Residencia?

Hvis man har til hensigt at opholde sig i Spanien i mere end 183 dage i et kalender år skal man søge om Residencia.

Hvordan får jeg Residencia?

Ansøgningen om at få Residencia foregår ligesom ved NIE nummer ansøgningen på den nationale politistation (Comisaria Policia) – ikke den lokale. Der skal bruges gyldigt pas, et foto i passtørrelse og en udfyldt ansøgningsblanket, som på forhånd kan downloades på http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2, eller man kan få blanketten udleveret på politistationen. Herudover skal man kunne dokumentere, at man har tilstrækkelige økonomiske midler at leve for i Spanien samt at man er dækket af enten en offentlig eller privat sygesikring.

Hvis jeg gerne vil flytte hjem?

Hvis man flytter tilbage til sit hjemland, skal man ansøge om at give afkald på sit Residencia. Det foregår på samme sted hvor man ansøgte om sit residencia, og kræver blot en udfyldt ansøgningsblanket, som kan downloades på http://extranjeros.empleo.gob.es/es/ModelosSolicitudes/Mod_solicitudes2 eller udleveres på politistationen.

4 + 14 =